SRPS A.L2.002:2015

 
Ovim standardom se utvrđuju zahtevi za usluge privatnog obezbeđenja koje su razvrstane i kategorisane u standardu SRPS A.L2.001. Korišćenje ovog standarda pomaže organizacijama da uspostave ili provere kvalitet procesa kojima se pružaju i koriste usluge privatnog obezbeđenja.