ISO 28000:2007

 
Ovaj standard specificira zahteve za sistem menadžmenta obezbeđenjem, uključujući one aspekte koji su kritični za osiguranje bezbednosti u lancu snabdevanja. Menadžment obezbeđenjem je povezan sa mnogim aspektima poslovanja. Aspekti obuhvataju sve aktivnosti kojima organizacija upravlja ili koje su pod uticajem organizacije koje imaju uticaj na bezbednost u lancu snabdevanja