ISO 27001:2013

   SISTEM ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

                                          

     

 

Implementacija sistema zaštite i bezbedosti informacija pruža uverenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno. Usvajanjem standarda naša kompanija svojim klijentima pokazuje da zna i ceni vrednost informacija, kako svojih tako i informacija koje dobija od klijenata, kao i da upravlja kontrolom sigurnosti kao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrolom pristupa, razvojem i održavanjem raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja.