ISO 22301:2012

SISTEM ZA UPRAVLJANJE KONTINUITETOM POSLOVANJA

       

     

Ovaj standard za menadžment kontinuitetom poslovanja, specificira nam zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. Zahtevi specificirani u ovom međunarodnom standardu su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve delove naše kompanije.

Kliknite ovde da vidite politiku kvaliteta