ISO 9001:2015

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM


 

 

 


Opredeljenjem za ovaj međunarodni standard specificiramo zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom, dokazujemo svoju sposobnost da dosledno obezbeđujemo uslugu koja ispunjava zahteve korisnika i imamo za cilj da povećamo zadovoljenje korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema, kao i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i odgovarajućih zakona i propisa.