Ostale usluge

Ukoliko imate potrebu za zamenu vaših radnika zbog godišnjih odmora, drugog odsustva na kraći ili duži vremenski period ili za popunu upražnjenih radnih mesta na određeno vreme, obratite nam se za pružanje adekvatne i kvalitetne usluge :Pomoćni poslovi
Fizički poslovi
Usluge vozača
Rad u kafe kuhinjama
Sve vrste administrativnih poslova
Rad na telefonskoj centrali
Sekretarski poslovi
Kurirski poslovi
Rad na fotokopiru
Pomoćni poslovi u restoranu ...