ODRŽAVANJE HIGIJENE

 
 
    

Pružamo usluge održavanje higijene :
 
Održavanje higijene poslovnih prostorija (svih vrsta radnih prostora, kancelarija, ekspozitura)
Nudimo vam kompletnu uslugu održavanja higijene sa sredstvima i materijalom za rad
Naše usluge možete koristiti u vremenu i terminima koji odgovaraju vašoj kompaniji

Generalno čišćenje objekata, hala i dvorana (posle zanatskih radova ili pred useljenja)
 
Pružamo specijalne vrste usluga :
 
Mašinsko pranje svih vrsta podnih obloga primenom novih tehnologija, mašinama za čišćenje i poliranje
Pranje staklenih površina
Visinsko pranje nepristupačnih staklenih površina
Demontaža, pranje i montaža običnih, trakastih i dekor zavesa