ZAŠTITA OD POŽARA


Služba zaštite od požara Revnost a.d. vrši poslove :

- Servisiranja ručnih i prevoznih aparata za početno gašenje požara
- Ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara
- Ispitivanja tela aparata za početno gašenje požara tipa ,,S,, na hladan vodeni pritisak
- Ispitivanja hidrantskih creva na hladan vodeni pritisak
- Pregleda i ispitivanja funkcionalnosti protiv panične rasvete
- Kontrolnog ispitivanja i servisiranja automatskih sistema za dojavu požara
- Kontrolnog ispitivanja i servisiranja automatskih sistema za gašenje požara

 

Pored poslova servisiranja i kontrole opreme za zaštitu od požara, zaposleni u službi zaštite od požara vrše i :

- osnovnu obuku zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
- Izradu pravila zaštite od požara
- Izradu sanacionih planova
- izradu planova evakuacije
- Obeležavanje puteva evakuacijeNa zahtev klijenta vršimo :

- pregled i ispitivanje električne i gromobranske instalacije
- pregled i ispitivanje gasnih instalacija