OBUKA ZA RUKOVANJE VATRENIM ORUŽJEM


 

U skladu sa pravilnikom o načinu vršenja obuke za rukovanje vatrenim oružjem, vršimo obuku za :

 
- pištolj - revolver
- puška sa neolučenim cevima (sačmarica)
- lovački karabin
- kombinovano oružje
 
Nakon uspešno položene obuke, izdajemo uverenja da je lice obučeno za rukovanje oružjem

Obuka se sastoji iz teorijskog dela, praktičnog dela, gađanje bojevom municijom
(pištolj 25 komada, karabin 25 komada i sačmara 5 patrona)
 
Vršimo kontrolno i situaciono gađanje